Történelem

Brenna községnek gazdag a történelme, úgy mint a tradíciói is.

Hozzátartozik Górki – egyike a legrégebbik Beskid alatti helységeknek, melyet már 1305 ben is jegyeztek. Az első századokból nem sokat tudunk történelméről. 1302-ben Górkit említették már a „Liber fundatnionis espiscopatus vratislaviensis” (Wrocławiai Püspökség hovatartozási Nagykönyvében) mint uralkodói falu. A hercegség valamelyik szolgálójának tulajdonát képezte, vagy esetleg valamelyik alattvalóét, amelyiknek a Cieszyni herceg a szolgálataiért 20 tábla földet és címernélküli nemességet adott. a XV. század második negyedében Górki más nemességi családhoz tartozó javak részét képezte. Sűrűn ezek a falvak, a nemesi családok természetes szaporodását kísérve kézből kézbe lettek átadva. A legtovább Górka a Góreckiek (1521-1697) és utolsó Marklowscyk kezében volt (1734-1802).

A XVI században a falu a Brennica folyón felfelé terjeszkedett, és volt már akkora, hogy a korabeli dokumentumokban az alsó része „öreg” nemesi Górki Wielkie, a feljebb terülő részt pedig Górki Małe – parasztinak különböztették meg.

Nem ismerjük pontosan Brenna falu alapításának dátumát. Az első említés a történelmi dokumentumok szerint a faluról, a XV. század végéről származik. Miszerint az 1490 Június 30.-án kiadott dokumentumban Kazimierz Cieszyni herceg megerősíti, hogy Wawrzyniec Pogórzeból átírja Pogórze és Brenna felét, minden hozzátartozó javakkal feleségére, Salomena-re Vrchlabiból. Ezekből a tényekből lehet következtetni, hogy Brenna akkor már be volt népesedve, legalábbis részben, a letelepülésre alkalmas területeken. Mivel 1490-ben átírásra került a falu, ez azt jelenti, hogy korábban keletkezett, már jóval előtte lakott volt. A falu, a „Śląski Beskidek települési Történelmében” prof. Franciszek Popiołek írása szerint (kutató és történész) az öregebb településből, Górki Małeból vált ki.

A legfontosabb dátumok a Járás történelmében:
1305 – a falu bekerült a helységek listájába, melyek adót fizetnek, a Cieszyński Hercegségben.
1394 – megjelent egy falu eladási akta, mely kimondja, hogy a tulajdonosok a „Jaykonisowék”.
XV sz. – Górki nemesi falu lesz, sűrűn váltva tulajdonosait. A legtovább Góreckiék birtokolták a falut.
XVI sz. – a falu a Brennica folyón felfelé terjeszkedik (kiirtva az erdős részeket). A dokumentumokban megkülönböztetnek két falvat, az alsót „öreg” Górki Wielkie „nemesi” (1521) és a felsőt Górki Małe „paraszt” (1556). Ekkor a Cieszyni herceg Wacław III Adam, az alább Brennica völgyében fekvő Brenna falut nekiadományozta Wacław Woda z Kojowice-nak, viszont a Górki Mała-i földek, a kocsmával, a malommal, és halastóval a bíróé, Mikołaj Taniec birtokában voltak.
Ezekben az időkben a hegyi legelőkön megjelentek a vándor juhászok a juhaikkal, akiket a hercegségi jegyzetekben „Wałach”-oknak (Cieszyn melletti juhászoknak) hívtak. A letelepülteket, más népcsoportokból meg lehet ismerni és megtalálhatóak a mai napig a vezetéknevük alapján, úgy mint Madzia, Rusin, Oleksy, Holeksa, Moskała.
1621 – Brenna továbbra is hercegségi falu, két bíró által vezetve, akik alá a tehetősebb gazdálkodók, és a behajtók tartoztak. Működött ekkor a faluban hercegségi major, üveghuta, melyben egyszerűbb poharakat készítettek a söriváshoz, borozáshoz. Lehetséges, hogy az üveghutát Wacław Woda alapította, mivel 1621 ben bővítették, és megmaradt egészen 1690-ig.
Az írás úgy jegyzi, hogy ekkor 47 letelepedő élt családjával Brennaben.
Az áttörés a XVI-XVII században történt, amikor is több mint ezer juhot tenyésztettek, mint „tizedet” a hercegnek 95 darabot, és 7 sajtot adtak le.
1772 – a hercegség átvétele a lotaringiai vonalú Habsburgok által, ami igen nagy gazdasági változásokat ígért. Nőtt a fa szükséglet, többek között a huták felvirágzásának köszönhetően, a közeli Lesnicében vasércet bányásztak. Brennaben faszenet égettek ki.
1780 – 5568 db juhot és kecskét tenyésztettek.
1785 – bővítették a fából épített templomot, ami 1796 – tól falazott lett.
1789 – az első cseh nyelvű iskola létesítése, melyhez a területe el lett cserélve Jan Holeksa-val a Stawówka-i lejtők egy részéért. Ez 2 osztályos iskola volt, melybe 280 gyermek járt. Aktuálisan ezen a helyen az un. régi járási épület található.
1792 – jegyzetet készítettek, az udvari kancelláriában, hogy Vaskohó létezett Ustronskie melett. A kohót faszénnek fűtötték, mely a Brennai erdősséget tönkre tette.
XVIII sz. – parókia és templom létesül. Eddig a templom a Grodzieci parókiához tartozott.
1838 – ebben az évben Brennaben már jegyeztek olyan szakmákat mint esztergályos, hentes, molnár aki a hercegségi malmot vezette. Voltak szövők, kovácsok, szabók, cipészek.
1847 – a szakadó eső tönkretette a gabona és más terméseket. Előfordultak nagy számban éhhalálok. Csak néhányan ettek kását, káposztát, a többség csak tölgyfalevél csalán keveréket leöntve levessel. Tífusz, vérhas és más járványok törtek ki.
1883 – evangélikus iskola létesül, melyet az Ustroni gyülekezet tartott fenn.
1890 – Iskola létesül Bukowaban.
1893 – Iskola létesül Lesnica-ban.
1897 – Mezőgazdasági Egyesület létesül, működik az Egyesületi Takarékossági és Kölcsön Kassza.
XIX sz.- felvirágzott a kőművesség. A munka ebben a szakmában nehéz volt, ezért szakmai megbetegedéseket okozott, olyanokat mint a reuma, szilikózis.
1918 – a lengyelországi függetlenség elérésével megszűnt a kamara, ezért a parasztok szabad földművesekké váltak a saját földjeiken.
1922 –a régi udvari javakat Górki Wielkie-ben megvásárolta Tadeusz Kossak, nemsoká megjelenik itt lánya, a világhírű írónő, aki majdnem végig, kivéve a megszállás alatti időket és az angliai tartózkodást Górkiban él.
1923 – Katolikus Házat építenek, aki Londzin tiszteletes nevét viseli.
1927 – megalakul a Keresztény Élelmiszeri Egyesület, Reifeisen kassza, valamint az első rádió.
1928 – Iskolai Anya Kör alakul.
1929 – Brennába új utat építenek, megnyitották a Cserkészállomást, mejet később Cserkészeti Oktató iskolává alakítottak át, megalakult az Önkéntes Tűzoltóság, közlekednek az első autóbuszok.
1933 – átadták használatra az 1 számú modern és nagy iskolát.
1937 – Górki Wielkie határában átadták Cieszyn városi vízművének víztárolóját
1939 –Brenna területén megjelennek a németek, és német adminisztrációt, iskolát szerveznek. Brennát a Német Birodalomhoz csatolják.
1940 – Brennában megalakultak az első ZWZ – AK (Egyesült Fegyveres Erők) csapatai. Brenna volt az egyik legnagyobb aktív központja. Máig számos emlékmű, sírhant emlékeztet a hitleri megszállásokra, a megszállók megtorló hadműveleteire ezen időkből.
1944 Augusztus. – leszállnak a szovjet diverziós-felderítő deszant csapatok alakulatai major Anisimow vezetésével, mely maga alá rendelt néhány partizán helyi csapatot is.
A háború sok áldozatot követelt a lakosság és a partizánok között is. Máig emlékeztetnek erre az emléktáblák a kivégzések helyein, és a temetőben.
1945 után – sok ötletet kezdeményezést realizáltak, melyek a szórakozást, pihenést, a turisztikát hivatottak vonzóbbá tenni Brenna területén.
1946 május 13 – Beskidy Śląskie-ban továbbra is két földalatti ellenálló csapat működik: Népi Fegyveres Erők Henryk Flamega által vezetve álnéven Bartek, valamint a Konspirációs Lengyel Katonaság „Vándor”. Éjjel, 12.ről 13-ra virradóan, a Milícia és “Bartek” csapatai közötti összetűzésben 13 Milícia tag vesztette életét Błatnia.
1958 – elkezdődött a falu elektromossággal való felszerelése.
1960 – felépítettek egy új iskolát Lesnicaban.
1963 – Egészségügyi központ létesült.
1964 – Felépítették az „Ezeréves” Iskolát a Bukowán.
1975 – megalakult Járási Hivatal.
1978 – Górki felől megkezdődött a falu gázellátásának kiépítése.
30.09.1989 – 500. évfordulója a Brenna falu fennállásának – Obeliszk leleplezése mely az 5 hitleri hatalom által megölt, és 20 névtelen olasz fogoly emlékét jelképezi.
12.08.1990 – Kossak Zofia születésének 100. évfordulója.
12.06.2004 – 5 Beskidi felkelés (program, melynek célja az 5 helység többéves együttműködése: Brenna, Ustroń, Wisła, Istebna, Szczyrk).
17.07.2005 – 700. évfordulója Górki falunak.
30.08.2009 – ünnepélyes megemlékezés a XX Ökumenikus Aratásnak Brennában.

Gmina Brenna
Mai: 08.08.2022

wheater

hőmérséklet: °C
szél: km/h ()
© 2022 municipality